Musical Notes: Spain

100 Pesetas
Manuel de Falla

Links to Music:

Manuel de Falla 1 Danse Espagnole

Manuel de Falla 2 – guitar solo of the piece above Danse Espagnole

Manuel de Falla 3 Nana 

25 Pesetas
Isaac Albeniz

Links to Music:

Isaac Albeniz Asturias (Leyenda)

Isaac Albeniz Sevilla

Isaac Albeniz Rumores de la Caleta (Malagueña)

Isaac Albeniz Cordoba